Link

Cung Cấp Các Hướng Dẫn Về: Phần mềm, máy tính, điện thoại, mạng
Snagit cung cấp tính năng quay phim chụp ảnh màn hình với nhiều tính năng linh hoạt, cho phép bạn ghi lại, chụp lại mọi diễn biến trên desktop, sử dụng khi cần thuyết trình, hướng dẫn hay phục vụ cho ...View More
Page generated in 0.8393 seconds with 65 queries and GZIP enabled on 10.0.3.10.