Location: 60 Đường Nguyễn Quang Bích, phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam