Publish Date: March 30, 2021
Like
Description

Di sản Tràng An
Website: https://disantrangan.vn/
Địa chỉ: Khu Du Lịch Sinh Thái Tràng An, Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Số điện thoại: 0975142666
_
Di sản Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình được UNESCO công nhận là di sản thế giới kép  năm 2014.

Location: Di sản Tràng An - Ninh Bình, Ninh Xuân, Hoa Lư District, Ninh Bình Province, Vietnam