by on June 25, 2019
I. Đôi Nét về Cacao 1. Lịch sử Cacao Cacao là loại quả được người Maya cổ đại phát hiện và sử dụng. Đồng thời,người Maya cổ đại xem cacao như loại thực phẩm “ngàn vàng”. Vì nó được ví là “thứ ăn của các vị thần”. Với họ cây Cacao là món quà của Thượng Đế và hạt ca cao là ân sủng của chúa dành cho con người.(1) ...
129 views 0 likes