Get The Best Celebrity Style Jackets Online!
2 members Fashion Style
In search for high-quality, cool, and slim-fitted jackets? Well then come on down at CelebrityJacket and find the best and the most iconic jackets out there! Celebrityjacket is an online webstore that offers a huge variety of celebrity-inspired outfits that include sleek jackets, decent coats, elegant hoodies, cool vests, and all sorts of other apparel. So whether you're looking for that justin bieber green jacket or if you're out there looking for a cyberpunk costume for your cosplay, celebrityjacket has got it all!
Clarke Adams
Pham Nhat Vuong
Cắt may Alamode
4 members Fashion Style
Alamode là trung tâm đào tạo dạy cắt may và thiết kế thời trang. Thành lập năm 2004, do Ala1ThanhThom là giám đốc điều hành Trung tâm chuyên đào tạo cắt may gia đình, cắt may công nghiệp và thiết kế thời trang. Alamode dạy may, truyền nghề từ chi tiết, kĩ thuật cơ bản nhất mà bất kì thợ may, thiết kế thời trang chuyên nghiệp nào cũng cần phải có. Học đi đôi với hành- học thực chiến. Học theo những gì công ty may mặc hiện nay mong muốn là những nội dung mà khóa học Alamode giảng dạy. Trung tâm còn tổ chức các buổi học ngoại khóa phân tích mẫu thời trang tại shop, trung tâm thương mại. Tổ chức kiến tập tại phòng mẫu, công ty may mặc Đội ngũ giáo viên tay nghề cao, làm việc tại hãng thời trang nổi tiếng. 20 năm kinh nghiệm, tâm huyết với nghề.
Ala1 ThanhThom
EM VẪN LÀ EM
Johnson Chris
Kalfman Henu