Những câu nói ý nghĩa trong cuộc sống, tình yêu và tình bạn
Cuộc sống, tình yêu và cả tình bạn là những thứ trong đời mỗi người đều trải qua. Người ta nói: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" Sự thật là vậy, có người giàu thì có người nghèo, có người hạnh phúc thì sẽ có người đau khổ. Nhưng ai sẽ là người sẽ quay lại hay bước tiếp, mở cánh cửa khác cho bản thân hay vẫn đi một cánh cửa mà không có lối thoát ra. Đúc kết lại, ta vẫn là ta, là an nhiên để sống qua ngày. Hãy vào đây để suy ngẫm về cuộc sống, hãy lắng nghe con tim và làm đúng như chính mình thấy đúng đắn. Xin cảm ơn!
KIM THOA
Anh Quang
Đình Tuệ
+16