Cơ khí sản xuất
Nhóm là nơi trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong lĩnh vực cơ khí, sản xuất. Các thành viên trong nhóm có thể đăng tin mua bán các mặt hàng trong công nghiệp như: máy nén khí , máy tạo khí , dịch vụ công nghiệp... Hi vọng nhóm mang lại lợi ích cho mọi người.  
Phúc Hợp Nhất
Kalfman Henu
Kệ kho Trung tải
+4