Hội yêu hoa lan
Nhóm này được lập ra nhằm tạo sân chơi chung của những người bạn đam mê và yêu vẻ đẹp của hoa lan.  Là chỗ giao lưu, kết bạn, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc hoa lan với mục tiêu Thỏa chí đam mê - Kết tình bằng hữu, hướng đến CHÂN - THIỆN - MỸ.
Vũ Anh Nam
Abhishek Sahani
ĐỐ BIẾT AI
+9