Hội xe KiA CERATO Việt Nam
8 members Music
Mọi người giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm về xe và lái xe. Chỉ thảo luận và bán đồ cho xe Cerato. Mọi người chấp hành đúng nội quy.cảm ơn
Ngọc quyền
Bá Đạo
Cung Đường Phượt Bụi
+5