Group Info
Nhật Lệ
Founder
Nhật Lệ
shared a few photos
𝐂𝐚̉ 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐱𝐮𝐚̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐬𝐤 tới bjo e dùng gần 20 chai cũng 4,5 năm rồi ko muốn đổi loại khác Nhiều người lúc đọc 3 chữ “ tẩy da chết “ sẽ nghĩ tới bào mòn da , làm mỏng da v.v... T...View More
Like (2)
Loading...
2
Mua Có Tầm, Bán Có Tâm
Like (1)
Loading...
1
Mua Có Tầm, Bán Có Tâm
Like (1)
Loading...
1
Mua Có Tầm, Bán Có Tâm
Like (1)
Loading...
1
Load More