Group Info
Nguyễn Thiên
Founder
Đinh Quang Trung
Ý NGHĨA VÀ SỰ THẬT VỀ CỜ VÀNG 3 SỌC CŨNG NHƯ QUỐC CA CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA ! Trong thời cận và hiện đại, lá cờ vàng ba sọc đỏ được Liên Minh Xâm Lược Pháp sử dụng tới hai lần. Cả hai lần này đều do bà... View More
Like (2)
Loading...
Wow (1)
Loading...
3
Liêu Quốc Anh
Đó giờ cứ chửi 3 que nhưng chưa hiểu ý nghĩa quốc kì của tụi nó là gì
July 26, 2019
Đinh Quang Trung
Cộng sản quá ác
Like (7)
Loading...
Haha (3)
Loading...
10
Trần Thị Hải Băng
Đáng đời
July 27, 2019
Cùng troll phản động
updated their profile photo.
Like (8)
Loading...
Love (1)
Loading...
9
Cùng troll phản động
Like (5)
Loading...
Love (1)
Loading...
6
Load More