Group Info
Chú Cuội
Founder
Publish Date: February 17, 2019
Nơi chia sẻ những tin tức, kinh nghiệm, kiến thức hữu ích, cũng như các tâm tư, nguyện vọng, tình cảm,,, của tất cả anh em, bạn hữu, bác tài trên khắp cả nước.

Wall Comment

Chú Cuội
Vụ này xảy ra thường ghê ta. Mong mấy hữu nhà mình rút sợi dây kinh nghiệm. https://vtc.vn/xe-audi-ngang-nhien-dau-giua-duong-ray-khien-tau-hoa-phai-phanh-gap-doi-20-phut-khong-thay-tai-xe-d466015.... View More
Be the first person to like this.