Group Info
Nguyen PhucNhien
THIỀN TÔNG “NGŨ TỰ” !!!. Thiền Tông “Ngũ Tự” học hiểu thông Không cầu xin lạy, không dụng công Vô trụ Vật lý “Buông” ngã chấp... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
10 hours ago
Nguyen PhucNhien
TÁNH THAM KHÔNG ĐÁY !!!. Ma Vương là Tánh tham không đáy Kiến chấp nhiều, phá hoại Đạo Mầu Dạy người cúng bái xin cầu... View More
Be the first person to like this.
Nguyen PhucNhien
DIỄN ĐÀN ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG !!! Diễn Đàn Đạo Phật Thiền Tông Xoá tan mê tín, phá vòng vô minh Năm Châu Thế Giới lặng thinh... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Yesterday, 8:22 am
Nguyen PhucNhien
MINH SƯ TÀI ĐỨC !!!. Một cảnh Chùa Thơ bé tẻo teo Nằm nơi thanh vắng giữa quê nghèo Tự mình dành dụm bao năm tháng... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
TINH HOA ĐẠO PHẬT !!!. Tinh Hoa Đạo Phật là đây Pháp Môn Thứ Sáu tỏ bày lý chân Chúng con luôn mãi tri ân ... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
October 16, 2021
Nguyen PhucNhien
TINH HOA NHÂN LOẠI !!!. Tinh Hoa Nhân Loại là đây Pháp Môn Thứ Sáu tuyệt hay Cõi Trần Vô minh che lấp mười phần... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
October 15, 2021
Nguyen PhucNhien
PHƯƠNG PHÁP “TU” THIỀN TÔNG !!! Làm người nên phải biết Hiếu thảo với Mẹ Cha Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
October 14, 2021
Nguyen PhucNhien
QUAY ĐẦU LÀ BỜ !!!. Thật tự hào là người dân Nước Việt Con Cháu Rồng Tiên - Dòng Giống Lạc Hồng Biết bao đời Lịch sử đã sang trang... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
October 13, 2021
Nguyen PhucNhien
LỄ TRUYỀN THIỀN TÔNG !!!. Dự lễ truyền Thiền “lạ” tuyệt hay Bao người quỳ trước tượng Như Lai Ngộ Thiền xuất kệ trình Đức Phật ... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
October 12, 2021
Nguyen PhucNhien
PHÁP MÔN GIẢI THOÁT !!!. Xưa, Thái Tử Đạt Đa “gương” sáng Bỏ cung vàng, điện ngọc nguy nga Âm thầm đêm vắng xuất gia... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
October 11, 2021
Nguyen PhucNhien
BẬC SĨ HIỀN !!!. Thiền Tông Tân Diệu lắm người “điên” Vô trụ danh lợi với bạc tiền Sống trọn Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
October 10, 2021
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ TỔ HUYỀN QUANG !. Người đời thích được ngồi trên Để cho thiên hạ thấy trên mà nhìn Ham chi Danh ảo của mình... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
October 9, 2021
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ 60 CÂU CỦA ĐỨC PHẬT DẠY NƠI BỂ TÁNH THANH TỊNH PHẬT TÁNH !. Phật là trùm khắp mọi nơi Chân Tánh theo Phật khắp nơi mà hành Trong Tánh Phật chỉ rõ rành... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
October 8, 2021
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ TỔ PHÁP LOA !. Tu thiền mà vọng hay cầu Vọng cầu mà được chôn sâu đáy mồ Thiền tông chỉ càn chữ “Vô”... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
October 7, 2021
Nguyen PhucNhien
ĐỨC PHẬT DẠY !. Ầm ầm Vọng thức dậy Cuồn cuộn Vọng tánh dâng Tạo thành bờ ngăn cách... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
October 6, 2021
Nguyen PhucNhien
204 CÂU KỆ CỦA TỔ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA MƯƠI BỐN - TỔ ĐIỀU NGỰ GIÁC HOÀNG !. Đầu tiên Đức Phật dạy tu thiền Ma Ha Ca Diếp nhận liền hoa sen Hoa sen sáng tỏ hơn đèn... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
October 5, 2021
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ SƠ TỔ ĐIỀU NGỰ GIÁC HOÀNG !. Thiền tông quả thật diệu kỳ Mấy năm tìm kiếm không gì thấy đâu Tuệ Trung chỉ nói mấy câu... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
October 4, 2021
Nguyen PhucNhien
ƠN NGHĨA KHÔNG QUÊN !. Hôm nay con viết mấy dòng Nghĩ đến Thầy, Tổ một lòng bao la Như theo lời dạy Thầy ta... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
October 3, 2021
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ TỔ HUỆ NĂNG !. Kim Cang Phật dạy rõ ràng Không dính không mắc, rõ ràng Tánh xưa Kim Cang Phật dạy sớm trưa... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
October 2, 2021
Nguyen PhucNhien
CẢNH ĐỜI !. Đời người như một giấc mơ Trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay Tuần hoàn vũ trụ chuyển xoay... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
October 1, 2021
Load More