Nguyen PhucNhien
NHỚ ƠN PHẬT !!!. Đời chen lộn ngàn đường tội lỗi Con bước riêng một lỗi thanh cao Đạo Thiền cao quý biết bao... View More
Be the first person to like this.
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ TỔ THƯƠNG NA HÒA TU !. Cực khổ dụng công thiền Để tìm việc linh thiêng Linh thiêng là hư ảo... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
KỆ CỦA ĐỨC PHẬT DẠY VỀ BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM !. Ngài là Bồ Tát Quán Âm Tu được Nhĩ căn cao thâm diệu huyền Tẩm thinh cứu khổ các Miền... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
HOA THIỀN !. Biết nói làm sao nổi lòng này Thánh hiền đã nói tại Long An Mở toang cánh cửa về Phật giới... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
64 CÂU KỆ CỦA TỔ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI - TỔ A NAN ĐÀ !!! Đệ nghe tiếng gọi sư huynh Nghe được như vậy lặng thinh nghe hoài Tiếng nghe đi khắp trần ai... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
TRÍ TUỆ PHÂN MINH !. Đức Phật dạy rất rõ ràng: Ở trong vật lý, chớ màng chuyện “Tu” Dụng công: Thiền nọ, Thiền kia...... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
44 CÂU KỆ CỦA TỔ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ NHẤT - TỔ MA HA CA DIẾP !!! Sen xuân nở tại Linh Sơn Thiền hoa thanh tịnh ơn trên Phật Đà Ý Phật con đã nhận ra... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ NHƯ LAI NÓI VỀ ANH KHỜ !. Có một anh khờ Dùng dây trói buộc Buộc mình vào dây... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
ĐỨC PHẬT DẠY VỀ BỆNH TÂM !. (bài 2) Tâm bệnh là bởi tại ta Nghe người nói dối va vào để nghe... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
NHẬN RA ÁNH THIỀN !. Ô Cấp là biển Vũng Tàu Chùa chiền lớn nhỏ cái nào cũng xinh Ở trên núi Lớn chùa linh... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
KỆ SÁM HỐI THIỀN TÔNG !. Kính lạy Phật từ bi cứu Thế Đem thiền Thanh để cứu chúng con Chúng con không biết mà còn... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
KỆ CỦA ĐỨC PHẬT !. Thế giới vật lý trần ai Mình làm mình chịu, cầu ai làm gì? Luân hồi nhân quả phải đi... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
KIẾP NGƯỜI NGẮN NGỦI !. Thời giờ quý báu ai ơi! Tu thiền tâm trí thảnh thơi nhẹ nhàng Tu thiền giải thoát kiếp người... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
THIỀN TÔNG “ĐẤT RỒNG” !. Quê tôi đất mũi Cà Mau Có hòn Đá Bạc có chùa Từ Quang Người tu cũng có muôn ngàn... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
LÀM TRÒN SỨ MẠNG !. Thiền tông khởi đến phương Đông Giúp người giác ngộ Thiền tông Phật truyền Con đi mong được bình yên... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ ĐỨC PHẬT DẠY VỀ PHẬT TÁNH !. Phật tánh, không nay, không xưa Phật tánh, không thêm, không bớt, không thừa Người thấy sanh tử dây dưa... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
CỐT TỦY THIỀN TÔNG !. Thiền tông dạy người thành Phật. Như Lai thành được, con cũng được thành. Phật, Con, đều có Bổn Lai.... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
KỆ CỦA ĐỨC PHẬT !. Tánh Phật là Tánh của ta Sống với Tánh Phật được ra luân hồi Tánh người là Tánh lôi thôi... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
VƯỢT QUA BỂ KHỔ ! Cúi đầu con lạy Phật Đà Mười phương chư Phật hải hà chứng cho Thiền Tông thâm diệu khó dò... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ “TÂM BỆNH” !. Tâm bệnh vì bởi mình ngu! Nghe ai nói lếu cũng bu nghe nhiều Không chịu tìm hiểu mấy điều... View More
Like (1)
Loading...
1
Load More