Group Info
KIM THOA
Founder

Cuộc sống, tình yêu và cả tình bạn là những thứ trong đời mỗi người đều trải qua.

Người ta nói: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh"

Sự thật là vậy, có người giàu

... More

Wall Comment

Minh Hoàng
Chúng ta dùng bút chì khi còn nhỏ, nhưng lớn lên lại dùng bút mực. Bạn biết lý do không? Bởi những lỗi lầm thời bé có thể xóa, còn lớn lên thì không.
Like (6)
Loading...
6
Phạm Thanh Bình
Quá chuẩn
1
1
March 1, 2021
Hoa Mặt Trời
Ok
1
1
March 1, 2021
Minh Hoàng
1
1
March 1, 2021
KIM THOA
chính xác anh nha
1
1
March 2, 2021
Minh Hoàng
1
1
March 2, 2021