Group Info
KIM THOA
Founder

Cuộc sống, tình yêu và cả tình bạn là những thứ trong đời mỗi người đều trải qua.

Người ta nói: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh"

Sự thật là vậy, có người giàu

... More

Wall Comment

Minh Hoàng
Có hai thứ bạn cần phải đạt được trong cuộc sống: Đó là sống có ý nghĩa và hạnh phúc. Chúc bạn ngày mới tốt lành! ❤
Like (14)
Loading...
14