Group Info
KIM THOA
Founder

Cuộc sống, tình yêu và cả tình bạn là những thứ trong đời mỗi người đều trải qua.

Người ta nói: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh"

Sự thật là vậy, có người giàu

... More

Wall Comment

Minh Hoàng
Hãy có một tính cách độc đáo giống như muối. Bạn không cảm nhận được sự hiện diện của muối, nhưng khi nó vắng mặt mọi thứ trở nên vô vị.
Like (9)
Loading...
9
Phạm QuốcAnh
1f44d.png1f44d.png1f44d.png
1
1
October 8, 2020
Huyền Tình
Hay
1
1
October 8, 2020
Nguyễn Kiều Diễm
👍🏻
1
1
October 8, 2020
Lê Hùng
chuẩn rồi vị nó đại diện cho sự mặn mà@
1
1
October 9, 2020