Group Info
KIM THOA
Founder

Cuộc sống, tình yêu và cả tình bạn là những thứ trong đời mỗi người đều trải qua.

Người ta nói: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh"

Sự thật là vậy, có người giàu

... More

Wall Comment

Minh Hoàng
Đừng thay đổi bản thân vì bạn sợ người khác nghĩ xấu về mình. Hãy thay đổi bản thân vì bạn muốn trở thành một người tốt hơn.
Like (21)
Loading...
Love care (2)
Loading...
23
Thanh Niên Bán Bơm
Chuẩn quá. 1f44f.png1f44f.png1f44f.png
1
1
October 5, 2020
Minh Hoàng
October 5, 2020
makeblock vietnamvn
chuẩn quá anh ah
1
1
October 5, 2020
Minh Hoàng
October 5, 2020
KIM THOA
quá chuẩn anh nha
1
1
October 5, 2020
Minh Hoàng
October 5, 2020