Group Info
KIM THOA
Founder

Cuộc sống, tình yêu và cả tình bạn là những thứ trong đời mỗi người đều trải qua.

Người ta nói: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh"

Sự thật là vậy, có người giàu

... More

Wall Comment

Minh Hoàng
Tâm nghĩ những điều tốt Thân làm những việc thiện Miệng nói những lời hay Tai họa sẽ tiêu tan Mỗi ngày đều bình an
Like (15)
Loading...
15
Phạm Thanh Bình
Chúc mỗi ngày bình an.
1
1
October 3, 2020
Minh Hoàng
October 3, 2020
Lê Hùng
tâm sáng sẽ là điều tốt nhất
1
1
October 3, 2020
Minh Hoàng
October 3, 2020
Nguyễn Phúc
Tin là vậy, nên nhìn vào điều tích cực ở mỗi con người để sống.
1
1
October 3, 2020
Minh Hoàng
October 3, 2020