Group Info
NỘI QUY NHÓM TỔ QUỐC VIỆT NAM
Nhóm là nơi để tất cả thành viên Việt Nam mến yêu.Thành viên Việt Nam sinh sống làm việc tại Tổ Quốc Việt Nam ,thành viên Việt Nam ai quan t... More
Anurag Sharma
Nguyễn Thanh Bình
NHẮC NHỞ: Thành viên việt nam vào nhóm tổ quốc việt nam chỉ để đăng bài bán hàng online Việt Nam mà không tương tác với nhóm tổ quốc việt nam , các sự kiện của nhóm tổ quốc việt nam , của Miền Bắc,Mi... View More
Like (3)
Loading...
3
NHÓM TỔ QUỐC VIỆT NAM
Like (3)
Loading...
3
Bản Lĩnh
March 25, 2020
NHÓM TỔ QUỐC VIỆT NAM
Like (3)
Loading...
3
Nguyễn Thanh Bình
VIỆT NAM LÀ NƯỚC DUY NHẤT LÀM ĐƯỢC MÀ CÁC NƯỚC KHÁC THÌ KHÔNG Cả 3 tháng nay, ở mỗi góc phố, thôn quê, mỗi căn nhà, mỗi xóm nhỏ... các chính trị gia, các nhà khoa học, các em học sinh của đất nước Việ... View More
Like (7)
Loading...
7
Nguyễn Thanh Bình
NỘI QUY NHÓM TỔ QUỐC VIỆT NAM Nhóm là nơi để tất cả thành viên Việt Nam mến yêu.Thành viên Việt Nam sinh sống làm việc tại Tổ Quốc Việt Nam ,thành viên Việt Nam ai quan tâm Về Tổ Quốc Việt Nam ,cùng... View More
Like (7)
Loading...
Love (1)
Loading...
8
NHÓM TỔ QUỐC VIỆT NAM
Like (5)
Loading...
5
NHÓM TỔ QUỐC VIỆT NAM
Like (5)
Loading...
5
NHÓM TỔ QUỐC VIỆT NAM
Like (5)
Loading...
5
NHÓM TỔ QUỐC VIỆT NAM
Like (5)
Loading...
5
Load More