Link

Phạm Thanh Bình
Có vẻ như anh ấy không tha thiết với bóng đá Viêt Nam. https://m.baomoi.com/thu-thanh-filip-nguyen-va-bi-kich-cua-ke-phan-boi-niem-tin/c/36629587.epi