ha toan

Bài 1 trang 4 sách bài tập Vật Lí 9: Khi đặt vào dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. nếu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ chạy qua nó là bao nhiêu.

xem thêm : Vật Lý 9

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 0,5A; U2 = 36V; I2 = ?

Lời giải:

Ta có: Giải bài tập Vật lý lớp 9

Vậy cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi U = 36V là:Giải bài tập Vật lý lớp 9

Like (1)
Loading...
1