ha toan

Phép bổ trợ Zoe

lên đồ zoe

Cách lên đồ Zoe

 

Xem thêm : Bảng ngọc Zoe

 

Trang bị khởi đầu cho Zoe

lên đồ zoe

Khởi đầu bằng Nhẫn Doran và Bình Máu giúp cho bạn có đủ năng lượng và khả năng hồi phục ở giai đoạn đầu.

Giày cho Zoe

lên đồ zoe

Trang bị trấn phái dành cho Zoe

lên đồ zoe

Like (1)
Loading...
1