Tuyển sinh khóa học huấn luyện an toàn lao động chất lượng số 1 việt nam

Viện quản lý đào tạo ECS là đơn vị có đội ngũ cán bộ, chuyên viên, các giảng viên, các nhà quản lý về lĩnh vực an toàn lao động... hiện đang tuyển sinh khóa học huấn luyện an toàn lao động các nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6

Chiêt tiết đăng ký khóa học liên hệ: http://antoanlaodong.edu.vn/khoa-hoc-huan-luyen-an-toan-lao-dong.html

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ ECS

Địa chỉ: HH4C Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam

Điện thoại: 0966777780

Email: daotaoantoanlaodong.esc@gmail.com -  Website: https://antoanlaodong.edu.vn/

 

http://antoanlaodong.edu.vn/khoa-hoc-huan-luyen-an-toan-lao-dong.html

Like (3)
Loading...
4