Tổng hợp lý thuyết và bài tập phần A Closer Look 1 Unit 3 lớp 9 SGK mới

Phần A Closer Look 1 thuộc: Unit 3 lớp 9

Task 1. Complete the paragraph with the words in the box. There is one word that you don't need.

(Hoàn thành đoạn văn sau với những từ trong bảng. Một từ sẽ không cần sử dụng. )

Hướng dẫn giải:

1. shape and height

2. reasoning skills

3. embarrassed

4. independence

5. self-aware

6. informed

Tạm dịch:

Tuổi thiếu niên là giai đoạn giữa thời thơ ấu và tuổi trưởng thành. Cơ thể bạn sẽ thay đổi ngoại hình và chiều cao. Bộ não của bạn sẽ phát triển và bạn sẽ được cải thiện khả năng tự kiểm soát và kỹ năng suy luận. Thay đổi về thể xác khác nhau đối với tất cả mọi người, do đó bạn không cần phải cảm thấy xấu hổ hoặc thất vọng! Bạn cũng sẽ cảm thấy những thay đổi về cảm xúc. Bạn sẽ cảm thấy muốn độc lập và trách nhiệm hơn. Bạn có thể trở nên tự nhận thức nhiều hơn, và quan tâm đến những ý kiến của người khác, đặc biệt là những người bạn của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng bạn cần sự hỗ trợ và hướng dẫn của người lớn để đưa ra các quyết định sáng suốt và vượt qua căng thẳng.

Task 2. Match the source of stress and pressure to the expression.

(Nối tên của các loại áp lực với những biểu hiện của nó.)

1. school pressures and frustrations

2. physical changes

3. unsafe living environment

4. problems with classmates at school

5. negative feelings about themselves

6. having too high expectations

A. ‘I’ll never be good at maths. I'm just too stupid!’

B. ‘I hate my voice. It’s high one minute, low the next, then high again! What's the matter with it? AND the girls are making fun of me! I’m so embarrassed'

Like (1)
Loading...
1