Drag to reposition your photo
Cancel
Save

Di Động Toàn Cầu

Male. Lives in Hà Nội, Vietnamese.
About Me
https://hocnghesuadienthoai.com/ Trung tâm dạy nghề sửa chữa điện thoại - Di Động Toàn Cầu. Địa chỉ ... View More
Recent Photos

Link

Di Động Toàn Cầu
Đối với những bạn đã biết sửa chữa điện thoại rồi thì không cần giới thiệu các bạn cũng biết phần cứng điện thoại là gì. Nhưng đối với những bạn đang tìm hiểu nghề này thì mình cũng cần nói ngắn gọn m... View More