Drag to reposition your photo
Cancel
Save

Di Động Toàn Cầu

Male. Lives in Hà Nội, Vietnamese.
About Me
https://hocnghesuadienthoai.com/ Trung tâm dạy nghề sửa chữa điện thoại - Di Động Toàn Cầu. Địa chỉ ... View More
Recent Photos

Link

Di Động Toàn Cầu
CÁC KHÓA HỌC SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI TẠI DI ĐỘNG TOÀN CẦU: Khóa Level 1 – Căn Bản: Sửa chữa cơ bản Tháo lắp linh kiện điện thoại Ép kính điện thoại... View More