Trương Tuyền

Female. Lives in Tphcm, Hồ Chí Minh, Vietnamese.
Jibon A
Hi beautiful
Be the first person to like this.
Thao Vân
Thao Vân
Thao Vân
Trương Tuyền
Đàn ông giỏi nói dối đàn bà Còn đàn bà giỏi nói dối bản thân mình...
Like (1)
Loading...
1
Linh Nguyen
Be the first person to like this.
Trương Tuyền
Tách ly dùng để uống trà 🍶 Tình ca để hát 🎶 Em là để yêu 👄
Like (1)
Loading...
Love (1)
Loading...
2
Trần Thị Hải Băng
Kết bạn vs Băng nhé
July 25, 2019
Trương Tuyền
Dạ
1
1
July 25, 2019
Trần Thị Hải Băng
Tuyền quê ở đâu
July 26, 2019
Trương Tuyền
Dạ e gốc sg , còn chị
July 26, 2019
Trần Thị Hải Băng
Gốc Bình Dương luôn em
July 26, 2019 Edited
Trần Thị Hải Băng
Tính ra gần nhau
July 26, 2019
Trương Tuyền
Hi dạ
July 27, 2019
Trương Tuyền
updated her profile photo.
Be the first person to like this.
Trương Tuyền
Be the first person to like this.
Load More