Drag to reposition your photo
Cancel
Save

Đào Văn Quang

Male. Lives in Hanoi, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam, Vietnamese. Married.
About Me
Tôi là Đào Văn Quang - CEO của công ty https://nonbo.net.vn, chuyên gia trong lĩnh vực tiểu cảnh, no... View More
Recent Photos
123 Likes
1 Like
Company, Organization, or Institution » Small Business
6 Likes
Business Online
5 Likes

Link

Đào Văn Quang
Ý nghĩa của cá Koi trong văn hóa Nhật Bản. Biểu tượng cho sức mạnh, sự vươn lên mạnh mẽ: Trước tiên cá Koi được coi là biểu tượng của sự vươn lên, biểu tượng của sức mạnh thông qua việc cá luôn có xu ... View More