1. Để có thể quy đổi điểm tại VietNamTa bạn cần đạt các yêu cầu sau:

 • Bạn phải đạt ít nhất 10.000 điểm để yêu cầu quy đổi

 • Tài khoản phải chứng mình được hoạt động thực và không có hành động spam hoặc trao đổi điểm từ nhiều tài khoản khác cộng lại.

 • Tài khoản của bạn phải cung cấp những nội dung sạch, không dùng những hình ảnh đồi truỵ hay ngôn từ đã kích, nói tục.

 • Chấp hành các điều khoản sử dụng của VietNamTa.

2. Đổi điểm để lấy xác nhận chính chủ:

 • Yêu cầu tài khoản của bạn phải đạt trên 10.000 điểm.

 • Chúng tôi sẽ trừ 10.000 điểm để đổi xác nhận chính chủ.

3. Đổi điểm sang tiền mặt hoặc thẻ cào điện thoại:

 • Điểm thấp nhất để quy đổi là 5.000 điểm/ 1 lần đối với tài khoản chính chủ.

 • Điểm thấp nhất để quy đổi là 10.000 điểm/ 1 lần đối với tài khoản chưa có dấu xác nhận chính chủ.

 • Chúng tôi chỉ quy đổi số điểm theo hàng nghìn. (Vd: 5.000, 10.000, 15.000, 20.000,...) những số lẻ sẽ được giữ lại tài khoản của bạn cho lần quy đổi tiếp theo

4. Đơn vị đổi điểm.

        5.000 điểm  =    50.000 VNĐ

       10.000 điểm =   100.000 VNĐ

       15.000 điểm =   150.000 VNĐ

       20.000 điểm =   200.000 VNĐ

5. Cách thức nhận tiền hoặc thẻ cào điện thoại:

 • Bạn điền vào phiếu yêu cầu. Chúng tôi sẽ kiểm tra và xác thực tài khoản của bạn.

 • Sau khi kiểm tra thành công bạn sẽ nhận được thư phản hồi của chúng tôi kèm theo Form điền thông tin liên hệ.

 • Chúng tôi sẽ chuyển tiền hoặc thẻ cào điên thoại cho bạn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thư phản hồi của VietNamTa

CHÚ Ý:  Chúng tôi chỉ sử dụng 2 địa chỉ email:

contact@vietnamta.vn

support@vietnamta.vn

Để liên hệ với người dùng. Ngoài 2 địa chỉ trên chúng tôi không chịu trách nhiệm với những thông tin người dùng nhận từ các email khác.

 

Trân trọng

BQT Vietnamta