Drag to reposition your photo
Cancel
Save

Cho thuê âm thanh

Female. Lives in Hà Nội, Vietnamese.
About Me
Khang Phú Đạt Audio chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê âm thanh ánh sáng giá rẻ tại Hà Nội và TPHCM
Với... View More
Recent Photos

Link

Cho thuê âm thanh
Hướng dẫn thiết kế hệ thống âm thanh ánh sáng chuẩn nhất. Hệ thống âm thanh ánh sáng phải được thiết kế phù hợp với sân khấu, quy mô chương trình và mục đích của chương trình mới đem lại hiệu quả tốt ... View More