by on March 30, 2020
Trong thời gian gần đây, các hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải ở nước ta vẫn chưa được tuân thủ chặt chẽ theo quy trình. Tại nhiều thành phố lớn đã dẫn đến tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Những công việc vệ sinh bằng hình thức thủ công đang dần được thay thế bởi các thiết bị hiện đại như máy quét rác.  Dòng xe quét đường hút bụi được sử dụng, đem lại hiệu quả tích cực cho môi trường, không gian sống của con người bảo vệ nhờ có sản phẩm này. Chúng t...
18 views 2 likes