by on May 4, 2020
Các nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường là gì? Ô nhiễm là sự giới thiệu của bất kỳ chất gây ô nhiễm đến môi trường xung quanh chúng ta. Theo định nghĩa này, hầu hết các hoạt động gây ô nhiễm. Một cách tiếp cận phổ quát như vậy để xác định ô nhiễm sẽ dẫn đến câu trả lời không rõ ràng. Dựa trên những nhận thức phổ biến, ô nhiễm có thể được phân loại như sau: ...
16 views 1 like
by on April 17, 2020
Nó đã tăng lên kể từ thời điểm ngành công nghiệp kim loại phế liệu phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, vượt quá một triệu tấn của các loại khác nhau được tái sử dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tái sử dụng kinh doanh của nó đã thúc đẩy tuổi thu nhập khổng lồ. Tăng giá kim loại phế liệu Điều gì đã thực sự thúc đẩy sự gia tăng trong nghề thu mua phế liệu? Có rất nhiều lý do đã đóng góp thẳng thắn hoặc ngụ ý cho sự tăng giá của nó. Nhu cầu của con người ngày càng tăng đối với kim loại bao gồm cả ...
21 views 2 likes