by on December 5, 2019
Harvoni là gì? Harvoni là một loại thuốc theo toa thương hiệu được sử dụng để điều trị viêm gan C. Harvoni có hai loại thuốc: ledipasvir và sofosbuvir. Nó đi kèm như một máy tính bảng thường được sử dụng một lần mỗi ngày trong 12 tuần. Harvoni là một loại thuốc gọi là thuốc kháng vi-rút trực tiếp (DAA). Nó đã được FDA chấp thuận vào năm 2014 để điều trị một số kiểu gen hoặc dạng viêm gan C. ...
113 views 1 like