by on November 12, 2019
Hàng loạt nhà máy, cửa hiệu đóng cửa, toàn bộ nền kinh tế đình trệ. Các đơn vị hành chính, Giáo Dục cũng đóng cửa toàn bộ. Các bệnh viện thì tăng ca 24h/24 vì bệnh nhân tăng đột biến do tai nạn vì rượu... Một cuộc di tản tự phát sẽ được triển khai ở quy mô lớn, người dân rời bỏ nhà cửa, cuối cùng các thành phố lớn nhà máy sẽ bị bỏ hoang. Ngân hàng đóng cửa, tiền mặt trong các cây ATM sẽ bị rút hết. Người giàu sẽ cùng gia đình chạy ra nước ngoài. Người lao động không còn biết làm gì ngoài rượ...
19 views 9 likes