by on May 22, 2019
Em có thắc mắc là vì sao Di Lặc là Phật giác ngộ tuyệt đối rồi mà vẫn còn dính líu tới tiền bạc ạ. Mà di lặc lại còn dâng vàng cho người đời nữa chứ. Em là cứ thấy kì kì. ...
70 views 0 likes