by on February 23, 2020
Với những kẻ mưu sinh bằng nghề chống phá đất nước như thành phần phản động, lưu vong như Nguyễn Văn Đài thì người dân Việt Nam yêu nước chả lạ gì với thủ đoạn xuyên tạc mà đối tượng này dựng lên, hòng gây hoang mang, chia rẽ sự đoàn kết nhân dân và chính quyền trong nước. Biết bao lần chiêu trò xuyên tạc của Đài bị vạch trần, muối mặt. Là người có tuổi rồi, Đài định ăn đằng sóng, nói đằng gió đến bao giờ?   Sự việc “Tuấn khỉ” nổ súng tại sới bạc, giết chết 5 người được dư luận đặc biệt qu...
15 views 3 likes