by on April 12, 2021
Yếu tố ảnh hưởng đến giá nâng ngực Hiện nay, thẩm mỹ ngực rất đa dạng: nâng ngực nội soi, cấy mỡ tự thân, treo sa trễ, thu nhỏ ngực phì đại… Chi phí cho mỗi ca nâng ngực sẽ có sự dao động khác nhau. Những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí nâng ngực: ...
44 views 2 likes