by on 8 hours ago
Nhà máy điện mặt trời công suất 50 MW tại tỉnh Tây Ninh mà một trong số những hợp phần thuộc Dự án điện mặt trời Gulf, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 50km về phía Tây Bắc. Nhà máy điện mặt trời sẽ đáp ứng trực tiếp nhu cầu về điện của người dân và doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Sau khi xây dựng và đi vào vận hành vào năm 2020, hàng năm, nhà máy sẽ góp phần giảm 29.760 tấn khí các-bon đi-ô-xít phát thải ra môi trường.  Về việc xử lý thoát nước chống ngập cho Nh...
3 views 6 likes