by on April 2, 2020
Nguồn : https://www.bitrix24.com/promo/staysafe/ Translate : Hồ Ngọc Hải Với COVID-19 lan rộng trên toàn cầu, các doanh nghiệp đã phải đối mặt với thách thức tìm cách vận hành từ xa. Hy vọng lớn nhất của chúng tôi rằng đại dịch này sẽ sớm kết thúc, nhưng hiện tại, giải pháp tốt nhất cho hầu hết các công ty là chuyển sang môi trường làm việc từ xa. ...
20 views 1 like