by on December 2, 2019
1. Đặc điểm của máy bơm nước trục ngang Bơm trục ngang đóng vai trò rất lớn trong việc cung cấp nước sinh hoạt cho đời sống nhân dân. Với một cấu tạo máy bền chắc giúp cho bơm chạy khỏe, giá cả tổt là một trong những yếu tố người tiêu dùng nên chọn dòng bơm trục ngang cho nước sạch. >> Tìm hiểu: Máy bơm nước trục ngang Matra  ...
60 views 5 likes