by on July 28, 2021
Thiệt hại nặng nề về kinh tế Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá Phan Thị Hải cho biết, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Dự báo đến năm 2030 con số này sẽ tăng lên 70.000 người / năm nếu các biện pháp can thiệp hiệu quả, bao gồm tăng thuế đối với thuốc lá, không được thực hiện hiệu quả. Ngoài ra, thuốc lá còn ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc dâ...
4 views 1 like
by on July 5, 2021
If you are arrested for a crime, whether or not you truly committed it, you must seek criminal defense in Alabama. Some other helpful information includes the following. First of all, do not speak to anyone about your case. You want others to know as little about it as possible. Next, never answer any questions regarding your case, or reply to any accusations without first consulting a lawyer or criminal defense attorney. Finally, make sure that you do not allow any search to be done on your per...
11 views 0 likes