41 views

Công Cụ Google Cho Bạn Xem Trước Kết Quả Bạn Làm Gì?

Bạn đã thực sự hiểu về những gì bạn đang làm và những gì bạn đã làm, liệu google có chấp nhận những gì bạn là chưa? hãy thử qua những công cụ kiểm tra trước của google cho phép nhé! và sau đây là những gì tôi test xem google có nhận được những gì tôi làm trước đó hay không nhé! Xem bên dưới:

https://www.google.com/search?prvw=AHHjJUMkml5UcNXRDSm8Vwjq_xfa4GSGAg&q=previewid%3A9c484c51-5ab9-4405-8e06-c3366c9a1e1f&useragent=Mozilla%2F5.0+%28Linux%3B+Android+7.1.1%3B+Nexus+6+Build%2FN6F27M%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F66.0.3359.106+Mobile+Safari%2F537.36&filter=0&gws_rd=cr&newwindow=1&igu=1

https://www.google.com/search?prvw=AHHjJUPtgS3gBjhxT7631vThCY4M28SPAg&q=previewid%3A533524ef-fab9-4da4-a8d5-be0badee91d9&useragent=Mozilla%2F5.0+%28Linux%3B+Android+7.1.1%3B+Nexus+6+Build%2FN6F27M%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F66.0.3359.106+Mobile+Safari%2F537.36&filter=0&gws_rd=cr&newwindow=1&igu=1

https://www.google.com/search?prvw=AHHjJUM89DBokfLf0pNuHnzbkHiccwkO5A&q=previewid%3Ae655779a-5cb1-41b0-afa3-6043b1bc834a&useragent=Mozilla%2F5.0+%28Linux%3B+Android+7.1.1%3B+Nexus+6+Build%2FN6F27M%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F66.0.3359.106+Mobile+Safari%2F537.36&filter=0&gws_rd=cr&newwindow=1&igu=1

https://www.google.com/search?prvw=AHHjJUOgz3cIC67mRjkCcPgoePS_UFEW8A&q=previewid%3A51053517-099c-405c-a1db-739c03c754b1&useragent=Mozilla%2F5.0+%28Linux%3B+Android+7.1.1%3B+Nexus+6+Build%2FN6F27M%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F66.0.3359.106+Mobile+Safari%2F537.36&filter=0&gws_rd=cr&newwindow=1&igu=1

https://www.google.com/search?prvw=AHHjJUOQzBH5D1ylzCD1n5PQBgOxcq_qjQ&q=previewid%3A3133eae2-c01d-46ee-a827-815bae0c133b&useragent=Mozilla%2F5.0+%28Linux%3B+Android+7.1.1%3B+Nexus+6+Build%2FN6F27M%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F66.0.3359.106+Mobile+Safari%2F537.36&filter=0&gws_rd=cr&newwindow=1&igu=1

https://www.google.com/search?prvw=AHHjJUPpn5TSTlonOSpJ1Lc1MbenBUYANw&q=previewid%3A77438439-c4af-40ed-a9ca-d305bd2b492a&useragent=Mozilla%2F5.0+%28Linux%3B+Android+7.1.1%3B+Nexus+6+Build%2FN6F27M%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F66.0.3359.106+Mobile+Safari%2F537.36&filter=0&gws_rd=cr&newwindow=1&igu=1

https://www.google.com/search?prvw=AHHjJUOx3zsyETLXdQHtTD4TWu4w51VW-g&q=previewid%3A2f14ffe3-7628-4ccd-b195-6d23b80612f6&useragent=Mozilla%2F5.0+%28Linux%3B+Android+7.1.1%3B+Nexus+6+Build%2FN6F27M%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F66.0.3359.106+Mobile+Safari%2F537.36&filter=0&gws_rd=cr&newwindow=1&igu=1

https://www.google.com/search?prvw=AHHjJUPPPjy10MGYcbWKcr_eYK3Y23R49Q&q=previewid%3Aeee4eb55-a3ed-4590-a0da-1feb68c714db&useragent=Mozilla%2F5.0+%28Linux%3B+Android+7.1.1%3B+Nexus+6+Build%2FN6F27M%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F66.0.3359.106+Mobile+Safari%2F537.36&filter=0&gws_rd=cr&newwindow=1&igu=1

https://www.google.com/search?prvw=AHHjJUN45vY8SS7Z_rSqvMt4KRnq0sGUhQ&q=previewid%3Aade1c20f-b68c-440a-a7a2-e50f06a13033&useragent=Mozilla%2F5.0+%28Linux%3B+Android+7.1.1%3B+Nexus+6+Build%2FN6F27M%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F66.0.3359.106+Mobile+Safari%2F537.36&filter=0&gws_rd=cr&newwindow=1&igu=1

https://www.google.com/search?prvw=AHHjJUNlPrn4Fsgw9dYvvFVzQRcbIkyAiA&q=previewid%3A70df57db-7a22-4f0a-8664-732ad3fc726e&useragent=Mozilla%2F5.0+%28Linux%3B+Android+7.1.1%3B+Nexus+6+Build%2FN6F27M%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F66.0.3359.106+Mobile+Safari%2F537.36&filter=0&gws_rd=cr&newwindow=1&igu=1

https://www.google.com/search?prvw=AHHjJUPryL-yp7rGUYt0F-HCFECwRQK2OA&q=previewid%3A2ce6fab0-5749-4481-9554-cde3908a1848&useragent=Mozilla%2F5.0+%28Linux%3B+Android+7.1.1%3B+Nexus+6+Build%2FN6F27M%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F66.0.3359.106+Mobile+Safari%2F537.36&filter=0&gws_rd=cr&newwindow=1&igu=1

https://www.google.com/search?prvw=AHHjJUNoo5UZbnGuYC08VsxmL0iYuaJgTA&q=previewid%3A6bdb116a-4dc2-4481-a761-b87d7c14f555&useragent=Mozilla%2F5.0+%28Linux%3B+Android+7.1.1%3B+Nexus+6+Build%2FN6F27M%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F66.0.3359.106+Mobile+Safari%2F537.36&filter=0&gws_rd=cr&newwindow=1&igu=1

https://www.google.com/search?prvw=AHHjJUOCVYZJ5X-UykdJm5ADFGfYU__rzQ&q=previewid%3A12a218af-915f-4883-92fa-7fa3d2730a53&useragent=Mozilla%2F5.0+%28Linux%3B+Android+7.1.1%3B+Nexus+6+Build%2FN6F27M%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F66.0.3359.106+Mobile+Safari%2F537.36&filter=0&gws_rd=cr&newwindow=1&igu=1

https://www.google.com/search?prvw=AHHjJUPIiG-VRRu3t9jIH1AX62pAbr2tdg&q=previewid%3A53fc99ce-77c4-4a1a-9eac-a55b4c6f4657&useragent=Mozilla%2F5.0+%28Linux%3B+Android+7.1.1%3B+Nexus+6+Build%2FN6F27M%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F66.0.3359.106+Mobile+Safari%2F537.36&filter=0&gws_rd=cr&newwindow=1&igu=1

https://www.google.com/search?prvw=AHHjJUOhIyb-db3JJ71nLFtfoFaVtyStEw&q=previewid%3Aba78c58b-4a19-4ed5-87e5-f6bacdcd2d32&useragent=Mozilla%2F5.0+%28Linux%3B+Android+7.1.1%3B+Nexus+6+Build%2FN6F27M%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F66.0.3359.106+Mobile+Safari%2F537.36&filter=0&gws_rd=cr&newwindow=1&igu=1

https://www.google.com/search?prvw=AHHjJUMLOiN5Ziz4kXfZagkQY1benglNjg&q=previewid%3A8940c6b6-51d4-4078-a4e1-22f70f4b63b5&useragent=Mozilla%2F5.0+%28Linux%3B+Android+7.1.1%3B+Nexus+6+Build%2FN6F27M%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F66.0.3359.106+Mobile+Safari%2F537.36&filter=0&gws_rd=cr&newwindow=1&igu=1

 

Like (4)
Loading...
4
Minh Hoàng
Đã xem
1
1
June 3, 2020