Nguyễn Tiến Dũng
by on May 22, 2019
217 views

Em có thắc mắc là vì sao Di Lặc là Phật giác ngộ tuyệt đối rồi mà vẫn còn dính líu tới tiền bạc ạ.

Mà di lặc lại còn dâng vàng cho người đời nữa chứ.

Em là cứ thấy kì kì.

E mới đọc được bài viết về ý nghĩa phật di lặc dâng vàng ở đây ạ!

https://hinhmoc.com/shop/tuong-di-lac-dang-vang-go-huong/

Posted in: Entertainment
Be the first person to like this.