17 views
Bài thơ số 2
Nếu buổi sáng nay thức dậy.
Thấy còn khỏe mạnh bình an.
Giữa cuộc đời đầy gian khổ.
Phước hơn nhiều người thế gian.
Nếu buổi sáng nay thức dậy.
Mở mắt chậm nhìn xung quanh.
Cha mẹ. Anh em còn đó.
Đời ta may mắn phước lành.
Nếu buổi sáng nay thức dậy.
Quên hết hận sầu thứ tha.
Cảm ơn mình còn hơi thở.
Sống đẹp hơn ngày hôm qua.
(Thơ Huỳnh Kim Hy)
Posted in: Recreation
Like (11)
Loading...
11
Thuan Hung
Hello
1
1
January 23, 2020
Thuan Hung
Dậy sớm quá nha
January 23, 2020
Thanh Bình
Cám ơn đời mỗi sớm may thức dậy Ta biết rằng mình vẫn sống nhăn răng.
January 23, 2020
Minh Hoàng
Mó ning bạn!👋
January 23, 2020