Đỗ Châu Cẩn
by on October 27, 2019
58 views
THÀY BÓI XEM VOI
Chuyện rằng có năm thầy bói mù
Xúm lại bàn nhau chuyện "ruồi bu"
Rằng là chưa từng ai xem thấy
Cái giống tứ chi vòi tu tù.
Góp tiền chung lại để được "trông"
Một chú voi to rõ tồng ngồng
Xúm lại năm thầy tranh nhau "ngắm"
Thoả chí rồi lại bàn rất ngông.
"Này thì con voi có lạ gì
Bè bè như quạt chứ lạ chi!"
"Cái gì? Ai bảo ông như thế!
Nó giống trụ Đình, mà xá chi !"
Ông nọ "xem" nhầm cái vòi to
"Đỉa nó mới sun sun lò xo
Voi gì thấy mà ghê ghê quá
Coi chừng hút máu thế mới lo."
Ông "xem" ngay ngà vội cãi ngang
"Voi tôi xem thấy giống đòn càn"
"Ông 'nhìn' lại xem rồi hãy nói
Voi gì mà giống cái chổi xoan!"
Năm ông gân cổ cãi thật lâu
Sưng mỏ, rụng râu vì đánh nhau
Ông nào cũng đúng nên xung máu
Lát sau áo rách, toác cả đầu.
dochaucan.crm
Mỗi người đứng ở một góc độ sẽ đưa ra một nhận định chủ quan và chưa thể gọi là chuẩn xác được. Do đó, cần đặt mình vào hoàn cảnh hoặc góc độ của tha nhân hầu cảm nhận được phần nào suy tư của họ.
*** Năng Lượng Tốt ***
Posted in: Education
Like (3)
Loading...
Love (1)
Loading...
4