BẢN LĨNH💫AM
by on October 8, 2019
15 views
- Đàn ông có 2 sở thích :
Kéo con gái nhà lành thành h.ư hỏng , khuyên con gái hư hỏng về làm lại con nhà lành .
- Đàn bà có 2 sở thích :
Nói với trai nghèo toàn chuyện tiền nong , nói chuyện với trai giàu toàn nói chuyện tình cảm .
- Khách hàng có 2 sở thích :
Đối với hàng chất lượng cao toàn nói chuyện giá cả , đối với hàng giá rẻ toàn nói chuyện chất lượng .
Like (15)
Loading...
Wow (2)
Loading...
Haha (1)
Loading...
18
Nguyễn Việt
Đời là thế thôi đồng chí ơi 🙂
BẢN LĨNH💫AM
Xem để biết thêm thôi đồng chí. ^^
EmOnly Lê
Thói đời