✨Bản Lĩnh✨
by on September 11, 2019
5 views
Nếu bạn bỏ lỡ chương trình radio hàng tuần Chiêm tinh học với Yasmin ngày hôm qua, hãy xem lại tại đây .
Khi sao Thủy chuẩn bị rời khỏi Ngôi nhà thứ 8 của những cuộc trò chuyện sâu sắc và có ý nghĩa trong một tuần, bạn cần thực hiện một số cuộc nói chuyện nhanh và suy nghĩ nhanh. Bạn chỉ còn một chút thời gian để kết thúc những chủ đề sâu sắc và nặng nề mà bạn biết cần phải được nói hoặc nghĩ về hoặc cả hai. Nếu cuộc trò chuyện bạn cần có là về tình dục và tiền bạc, thì điều này sẽ tăng gấp đôi. Nói ngay bây giờ hoặc mãi mãi giữ tác phẩm của bạn - nói cách khác, nếu bạn không bắt đầu cuộc trò chuyện ngay bây giờ, thực sự có thể khó thực hiện sau này.
Post in: Recreation
Like (9)
Loading...
9