Nguyen PhucNhien
by on February 12, 2021
67 views
Đức Phật ơi ! Con bao đời rong ruổi
Mãi khổ đau, buồn tủi chốn Nhân gian
Bởi cách Ấm vô minh, nên không nhớ
Tánh Phật Xưa “lạc mất” lối đi về !.
Vì không biết, Ta Bà là cõi tạm
Cứ say mê danh lợi với tình tiền
Tưởng Thân Người của Ta là thật có
Thế gian này, mọi thứ thuộc về Ta !.
Vì danh lợi, Con rày đây mai đó
Dẫm đạp Người, trèo lên đỉnh vinh quang
Tham lợi dưỡng, dùng bao nhiêu thủ đoạn
Lừa gạt Người, đem của cải về Mình !.
Một chữ tình gây nghiệp duyên Luân Chuyển
Bởi Âm Dương sanh hoá mỗi Sát Na
Dây trói buộc vốn vô hình vô tướng
Nên muôn đời ngàn kiếp khóc oa oa !.
Ôi bạc tiền ! Thế nhân luôn say đắm
Sát hại nhau, không một phút nghĩ suy
Tiền là "bạc" là bạc tình bạc nghĩa
Sống cho Mình không biết nghĩ đến Người !.
Bi thương quá ! Vì vô minh che lấp
Cứ bước đi trong bóng tối âm thầm
Tạo Nhân Quả, Luân Hồi trong Lục Đạo
Hết Thân này, Thân khác mãi không dừng !.
Chợt bừng tỉnh, muốn tìm về Nguồn Cội
Chán Cõi Đời giả tạm chốn Trần Lao
Luôn phiền não, tang thương không đoạn dứt
Trả rồi vay, vay trả khổ biết bao !.
May mắn thay ! Hôm nay, Con đã gặp
Đã nhận ra lời Vàng Ngọc Phật trao
Pháp tuyệt quý - Như Lai Thiền Thanh Tịnh
Thoát Luân Hồi Sanh Tử, trở về Quê !.
Vui mừng thay ! Phật Thích Ca ban tặng
Đạo Giác Ngộ Giải Thoát thật diệu huyền
Nhứt Tự Thiền, xích xiềng đều tan biến
Phá vô minh, Thấy Biết “Tánh Xưa” mình !.
Hạnh phúc thay ! Liên Hoa bừng nở rộ
Ánh Từ Quang soi sáng khắp Thế gian
Chúng con mãi tri ân Công Đức Phật
Chư Tổ...Thầy truyền Pháp độ Nhân Sinh !!! ./.
NAM MÔ GIÁO CHỦ TA BÀ BỔN SƯ
THÍCH CA MÂU NI PHẬT
CANADA, ngày 08-10-2019
Phật Gia Châu Đạo Đức
Posted in: Entertainment
Like (2)
Loading...
2
Nguyen PhucNhien
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
February 17, 2021