APPigital Vietnam

Male. Lives in Đà Nẵng, Vietnamese.
About Me
APPigital là công ty tư vấn và phát triển công nghệ chuyển đổi số, cung cấp các dịch vụ thiết kế APP... View More
Recent Photos
APPigital Vietnam
Dịch vụ thiết kế app tại APPigital, thiết kế app xu hướng hàng đầu theo yêu cầu(customize software), làm chủ các yêu tố công nghệ(technical), am hiểu các nhiều lĩnh vực khác nhau(domain) APPigital là ... View More
APPigital Vietnam
updated his profile photo.
Be the first person to like this.
APPigital Vietnam
updated his profile photo.
Be the first person to like this.
Load More