Thông báo Vietnamta

Mạng xã hội Vietnamta tạm ngưng hoạt động Website, App

Từ ngày 08/08/2018 đến 18/08/2018 để bảo trì và nâng cấp hệ thống.

Cảm ơn các bạn đã sử dụng dịch vụ. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Fanpage