Mạng xã hội Vietnamta tạm ngưng hoạt động Website, App

Để bảo trì và nâng cấp hệ thống.

Cảm ơn các bạn đã sử dụng dịch vụ. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Fanpage